Aby Twoi Klienci
zostawali dłużej 

i kupowali częściej

Jak możemy Ci pomóc?

Doskonalenie obsługi Klientów

Pracujemy nad kompetencjami zespołów i menadżerów, procesami operacyjnymi czy rozwojem technologii.

 • Definiujemy co i jak mierzyć, by wspierać cele organizacji
 • Wdrażamy standardy obsługi Klientów
 • Podnosimy wydajność i skuteczność zespołów pracujących wielokanałowo
 • Projektujemy skuteczne sposoby oceny i utrzymania jakości
 • Doskonalimy umiejętności zespołów – szkolenia, warsztaty, praca indywidualna
 • Pracujemy z menadżerami, aby skuteczniej zarządzali i podejmowali właściwe decyzje
 • Rozwijamy i dobieramy narzędzia najlepiej wspierające stawiane cele

Podnoszenie satysfakcji Klientów


Sprawdzamy co powoduje, że Twoi Kliencizadowoleni ze współpracy z firmą. Następnie tłumaczymy to na niezbędne zmiany w firmie, które pomogą Ci odpowiedzieć na ich potrzeby.

 • Wdrażamy w firmie badania satysfakcji Klientów
 • Prowadzimy projekty typu „tajemniczy Klient”
 • Pomagamy organizacji właściwie zrozumieć oczekiwania Klientów
 • Planujemy drobne zmiany i długofalowe projekty doskonalące
 • Pomagamy poprawiać obsługę, produkty i usługi bazując na opiniach Klientów

Utrzymanie, przychody i zyski

Wspólnie realizujemy plan,
by osiągnąć założone cele. Rozumiemy i znamy wyzwania oraz ryzyka wdrażania zmian w zespole czy firmie. Pomożemy Ci przez nie przejść, niezależnie czy dotykają one ludzi, procesów czy technologii.

 • Projektujemy zmiany, które przynoszą mierzalne rezultaty w obszarze sprzedaży, obsługi i utrzymania Klientów
 • Opracowujemy uzasadnienia biznesowe i szacujemy korzyści
 • Planujemy z Tobą precyzyjnie sposób wdrożenia, który zapewni największą szansę na sukces
 • Pracujemy nad postawami, komunikacją, minimalizacją ryzyk
 • Wspieramy zespół lub bierzemy odpowiedzialność za sukces na każdym etapie projektu

Zespół zarządzający i nasze doświadczenia

Rafał Jarosz

W szczególności praktykuję w obszarze doskonalenia obsługi i utrzymania Klientów, z sukcesami łącząc doświadczenie w obszarze strategii, operacji, technologii oraz rozwoju kompetencji. Jako menadżer, doradca i trener pracowałem z zespołami od 10 do 1300 osób.

Beata Nawrat, MBA

Wdrażanie kompleksowych projektów standardów customer service w organizacjach. Szkolenia w zakresie customer care i procesów. Wdrażanie i optymalizacja funkcjonowania contact center. Percepcja i komunikacja w ujęciu neuropsychologicznym.

0 projektów
Sprzedaż, obsługa i utrzymanie Klientów
0 marek
Globalnych i lokalnych
0 lat
Doświadczenie kadry zarządzającej
0 ekspertów
Współpracujących

Zacznij zmianę w 3 krokach

1. Nazywamy i definiujemy cele

Podczas pierwszej rozmowy nazywamy mierzalne rezultaty, które chciałbyś osiągnąć. Poznajemy Ciebie i Twój biznes. Umawiamy się na kolejne kroki.

2. Opracowujemy rozwiązanie i plan działania

Przedstawiamy Ci, w jaki sposób możemy pomóc Ci osiągnąć cele i na jakich zasadach. Jeżeli zaakceptujesz nasze podejście, przystępujemy do szczegółowego wypracowania rozwiązań i planu działania.

3. Pomagamy we wdrożeniu zmian

Wspólnie realizujemy plan,
by osiągnąć założone cele. Rozumiemy i znamy wyzwania oraz ryzyka wdrażania zmian w zespole czy firmie. Pomożemy Ci przez nie przejść, niezależnie czy dotykają one ludzi, procesów czy technologii.